კომპანიის კულტურა

კომპანიის კულტურა

Mission Packaging პროდუქცია, რომელიც აგრძელებს მომხმარებელთა კონკურენტული უპირატესობების უზრუნველყოფას და მომხმარებლებს ნდობის უზრუნველყოფას.

Ძირითადი ღირებულებები

გულწრფელობა

დაპირებული საქმე შეძლებისდაგვარად უნდა შესრულდეს.

ინოვაცია

უწყვეტი ინოვაცია ანიჭებს კომპანიას სიცოცხლისუნარიანობითა და კრეატიულობით.

პასუხისმგებლობა

გახადეთ პროდუქტები უფრო მეგობრული გარემოს მიმართ და უფრო უსაფრთხო ადამიანებისთვის.

მადლიერების დღე

იყავით კეთილი სხვების მიმართ და პატივი ეცით სხვებს მადლიერებით.

ყოველთვის მესმის შენი
გააკეთე საუკეთესო შეფუთვა

დაახლოებით_3
დაახლოებით_1
დაახლოებით_2

გაიგე მომხმარებლის საჭიროებები

გაიგეთ მომხმარებელთა შეშფოთება სურსათის უვნებლობის შესახებ

გაიგე და პატივი სცეს თანამშრომლების ზრდის სურვილს

გააკეთეთ ყველაზე შესაფერისი ტკბილეულის სათამაშო შეფუთვა მომხმარებლებისთვის.

გააკეთეთ ტკბილეულის სათამაშოების შეფუთვა, რომ ყველამ გამოიყენოს თავდაჯერებულად.

ყურადღება მიაქციეთ თითოეული თანამშრომლის პიროვნულ განვითარებას.

ყოველთვის მესმის შენი
გააკეთე საუკეთესო შეფუთვა

დაახლოებით_3

გაიგე მომხმარებლის საჭიროებები

გააკეთეთ ყველაზე შესაფერისი ტკბილეულის სათამაშო შეფუთვა მომხმარებლებისთვის.

დაახლოებით_1

გაიგეთ მომხმარებელთა შეშფოთება სურსათის უვნებლობის შესახებ

გააკეთეთ ტკბილეულის სათამაშოების შეფუთვა, რომ ყველამ გამოიყენოს თავდაჯერებულად.

დაახლოებით_2

გაიგე და პატივი სცეს თანამშრომლების ზრდის სურვილს

ყურადღება მიაქციეთ თითოეული თანამშრომლის პიროვნულ განვითარებას.